Współczesne przedsiębiorstwa działają w turbulentnym otoczeniu, a ich funkcjonowaniu towarzyszy niepewność. Swoiste ryzyko działalności gospodarczej wynika z niemożliwości przewidzenia skutków określonych zdarzeń losowych. Wystąpienie zdarzenia losowego jako realizacja ryzyka powoduje konkretne,ale jednak nieoczekiwane straty finansowe i niefinansowe. Skutki zdarzeń losowychto nie tylko wymierne straty w mieniu firmy, ale również zakłócenia lub przerwa w działalności przedsiębiorstwa.
Ryzyko prowadzenia biznesu dotyczy różnych obszarów działalności, zarówno majątku (szkód rzeczowych polegających na nagłej i nieprzewidzianej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia),jak i odpowiedzialności cywilnej (za decyzje kierownictwa, błędy w zarządzaniu, błędy pracowników lub odpowiedzialności za produkt).
Od lat specjalizujemy się w ubezpieczaniu zarówno dużych korporacji, jak i firm z sektora MŚP. Do ochrony potencjału przedsiębiorstwa wykorzystujemy różne dostępne na rynku ubezpieczenia, porównując ich zakres i dobierając optymalny program dla każdej firmy.Niezależnie od tego jaką działalność prowadzi przedsiębiorstwo, możemy zapewnić, że żadne zapytanie skierowane do naszego biura nie zostanie bez odpowiedzi. Zawsze znajdujemy rozwiązanie.