Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia

Umowa ubezpieczenia OC zapewnia ochronę przedsiębiorcy, który prawnie jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej(w tym również klientom i kontrahentom ubezpieczonego). Przyczyny powstania szkód, z którymi przepisy ustawowe wiążą obowiązek ich naprawienia (odpowiedzialność deliktowa za czyny niedozwolone …


Ubezpieczenie kosztów wycofania z obrotu produktu niebezpiecznego

Zgodnie z regulacjami unijnymi – dotyczącymi bezpieczeństwa produktów – producenci, importerzy lub dystrybutorzy zobowiązani są do zapewnienia konsumentom należytego poziomu bezpieczeństwa produktów dla nich przeznaczonych, do raportowania do stosownych władz wszelkich kwestii związanych z zagrożeniami, które te produkty mogą spowodować …

 


Ubezpieczenie OC pracodawcy za wypadki przy pracy

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy to jedno z podstawowych ubezpieczeń OC minimalizujących finansowe skutki wypadków przy pracy, którym ulegli pracownicy zatrudniani przez przedsiębiorcę (pracodawcę), w ramach świadczonych przez nich obowiązków służbowych.Wypadki przy pracy mogą zdarzyć się w każdym …


Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej – obowiązkowe i dobrowolne

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu czy wykonywania określonych czynności zawodowych odpowiednio zabezpieczy interes przedsiębiorstwa oraz jego pracowników w razie zaistnienia szkody polegającej na popełnieniu błędu lub zaniedbania z tytułu wykonywania określonego zawodu …


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu – D&O (ang. Directors and Officers)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej D&O zawiera się na rzecz osób pełniących kluczowe funkcje w spółkach kapitałowych, spółdzielniach. Będą to nie tylko członkowie władz tego podmiotu, a więc zarządu, rady nadzorczej, czy komisji rewizyjnej, ale również inne osoby, które mają wpływ na całokształt funkcjonowania …