Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla pracowników i Zarządu firmy
Kompleksowe ubezpieczenie pracowników i kadry menadżerskiej podczas wyjazdów służbowych i prywatnych

Podczas podróży zarówno krajowych, jak i zagranicznych można utracić bagaż, ale także zachorować. Każdemu może zdarzyć się wypadek przy pracy. Aby zmniejszyć skutki finansowe takich zdarzeń, każda firma powinna wykupić grupowe lub zbiorowe ubezpieczenia. Co ważniejsze to pracodawca ponosi odpowiedzialność za skutki nieszczęśliwych wypadków, którym ulegną pracownicy w czasie wykonywania obowiązków służbowych.
Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) są skutki nieszczęśliwych wypadków w postaci uszkodzeń ciała, rozstroju zdrowia, trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego.Ubezpieczenia dla podróżujących obejmują NNW (ale w dużo mniejszym zakresie), a oprócz tego koszty leczenia (KL) związanego z nagłym zachorowaniem lub będącego konsekwencją nieszczęśliwego wypadku, koszty utraty bagażu oraz pomocy assistance i odpowiedzialność cywilną.
Grupowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenia kosztów leczenia (KL), a także ubezpieczenia przydatne w podróżach krajowych i zagranicznych nie tylko dają zabezpieczenie i pomoc w trudnych sytuacjach, ale stanowią też świadectwo troski zarządów firm o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie pracowników. I trzeba pamiętać, że umowy grupowe są korzystniejsze od ubezpieczeń wykupionych indywidualnie.
Zależnie od woli pracowników i wielkości firmy możliwe są różne warianty ubezpieczenia obejmujące wszystkich lub niektórych pracowników. Ubezpieczenie na warunkach grupowych jest możliwe już od 3 osób zatrudnionych w firmie.
Powyższa ochrona może być uzupełniona ubezpieczeniem opieki medycznej w systemie niepublicznej służby zdrowia, co stanowi dodatkowy instrument motywacyjny, zwłaszcza dla kadry kierowniczej firmy.


WAŻNE: ubezpieczenia grupowe następstw nieszczęśliwych wypadków często są mylone z ubezpieczeniami na życie.