Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy oparte na zasadzie unikatowej formuły “od wszystkich ryzyk”, co oznacza, że ubezpieczenie obejmuje wszystkie ryzyka standardowej polisy ubezpieczenia (np. pożar, powódź czy kradzież). Ubezpieczyciel odpowiada za każdą szkodę pod warunkiem, że nie jest ona literalnie wymieniona jako wyłączona z zakresu ochrony …


Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych to najczęściej ubezpieczane ryzyko zarówno przez klientów indywidualnych jak i przedsiębiorstwa. Ubezpieczenie dostępne jest właściwie u każdego ubezpieczyciela na rynku. Na ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych składa się zakres podstawowy …


Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem

Ubezpieczenie od kradzieży jest obecnie bardzo powszechnym produktem. Praktycznie każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada je w swojej ofercie. Przedsiębiorstwa starają się zabezpieczać firmę przed wystąpieniem skutków tego zdarzenia poprzez stosowanie systemów monitoringu, ochronę czy system alarmowy. Jednak mimo stosowania środków prewencyjnych zdarza ...


Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia – ryzyko często pomijane przez przedsiębiorców i kojarzone tylko z ubezpieczeniem szyb zewnętrznych i wewnętrznych budynków oraz lokali użytkowych. W rzeczywistości pod tym ryzykiem kryje się również możliwość ubezpieczenia m.in wszelkich tablic reklamowych, witraży, gablot, kontuarów, boksów, luster i …


Ubezpieczenie utraty zysku– BI ( ang. Business Interruption)

Większość osób zarządzających przedsiębiorstwami sądzi, że kompleksowe ubezpieczenie mienia firmy od zdarzeń losowych , gwarantuje jej bezpieczeństwo i przetrwanie w przypadku większej szkody. Owszem budynki da się oczywiście odbudować, a maszyny odkupić, ale to wszystko trwa. Kilka lub kilkanaście miesięcy, a w skrajnych przypadkach …