Ubezpieczenie ryzyk budowlano – montażowe CAR/EAR


W dzisiejszych czasach trudno już sobie wyobrazić prowadzenie poważnych prac budowlanych bez ubezpieczenia budowy. Od momentu przejęcia terenu budowy wykonawca jest za niego odpowiedzialny w całości, jak również za szkodę, która może się zdarzyć przy realizacji przedmiotu umowy. Stąd też ubezpieczenie ryzyk budowlanych przeznaczone jest dla …


Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Dziś trudno sobie wyobrazić pracę bez komputera i zawartych w nim danych, kserokopiarki, drukarki czy skomplikowanych urządzeń pomiarowych. Sprzęt elektroniczny jest niebywale delikatny i łatwo go uszkodzić, a do tego bywa łakomym kąskiem dla złodzieja. Do tego dochodzą różne przypadki losowe, jak chociażby powódź czy pożar …


Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od uszkodzeń i szkód elektrycznych

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń i szkód elektrycznych obejmuje swoją ochroną szkody, których nie obejmuje gwarancja i jest zalecane dla bardzo drogich urządzeń.Najczęściej stosowany zakres ubezpieczenia chroni maszyny i urządzenia w czasie eksploatacji, podczas spoczynku, w czasie remontu i konserwacji ...


Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych od wszystkich ryzyk – CPM ( ang. Contractors’ Plant and Machinery)

Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych obejmuje ochroną sprzęt i maszyny przedsiębiorcy po przyjęciu ich do eksploatacji. Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny budowlane, sprzęt, wyposażenie oraz zaplecze budowy na różnych placach budów, jak również składowane lub przechowywane w różnych lokalizacjach. Przy zakupie odpowiedniej …