• Gwarancja zapłaty wadium (przetargowa)
  • Gwarancja należytego wykonania kontraktu
  • Gwarancja zwrotu zaliczki
  • Gwarancja usunięcia wad i usterek
  • Gwarancja dla organizatora turystyki i pośrednika turystycznego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Oddział Kozanów

                  ul. Pilczycka 49         ♦        54-150 Wrocław                                             tel. 71 307 21 35     ♦    e-mail: kozanow@tuubezpieczenia.com.pl

Oddział Biskupin

                      ul. Jackowskiego 57J             ♦         51-665 Wrocław                               tel. 71 307 06 41     ♦    e-mail: biskupin@tuubezpieczenia.com.pl